0909109828

Dự án WEST INTELA Quận 8 có phương thức thanh toán hấp dẫn chỉ từ 15% để sở hữu căn hộ:

I. Phương thức thanh toán áp dụng cho các sản phẩm căn hộ:

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 1      
Đợt thanh toán Phương Thức Thanh Toán Số tiền/Tỷ lệ (% Giá bán SP gồm thuế GTGT) Ghi Chú
  Ngay khi ký phiếu đăng ký giữ chỗ sản phẩm 30,000,000  
Thỏa thuận đặt cọc  Đặt cọc trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ký Phiếu đăng ký giữ chỗ sản phẩm 15% Bao gồm số tiền 30 triệu đồng
Lần 1: Trong vòng một (01) tháng kể từ ngày ký TTĐC 01%  
Lần 2: Trong vòng một (02) tháng kể từ ngày ký TTĐC  01%  
Lần 3: Trong vòng một (03) tháng kể từ ngày ký TTĐC  01%  
Lần 4: Trong vòng một (04) tháng kể từ ngày ký TTĐC  01%  
Lần 5: Trong vòng một (05) tháng kể từ ngày ký TTĐC  01%  
 HỢP ĐỒNG MUA BÁN
1 Tại thời điểm Khách hàng ký Hợp đồng mua bán sản phẩm (HĐMB). 30% Bao gồm số tiền ký
thỏa thuận đặt cọc 20%
2 Trong vòng hai (01) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 10%  
3 Trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
4 Trong vòng hai (03) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
5 Trong vòng hai (04) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
6 Trong vòng hai (05) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
7 Trong vòng hai (06) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
8 Trong vòng hai (07) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
9 Thông báo nhận bàn giao sản phẩm. 25% Đóng 2% phí bảo trì
10 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận. 05%  
Tổng cộng 100%  
   
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 2      
Đợt Phương Thức Thanh Toán Số tiền/Tỷ lệ (% Giá bán SP gồm thuế GTGT) Ghi Chú
  Ngay khi ký phiếu đăng ký giữ chỗ sản phẩm 30,000,000  
Thỏa thuận đặt cọc  Đặt cọc trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ký Phiếu đăng ký giữ chỗ sản phẩm 15% Bao gồm số tiền 30 triệu đồng
Lần 1: Trong vòng một (01) tháng kể từ ngày ký TTĐC 01%  
Lần 2: Trong vòng một (02) tháng kể từ ngày ký TTĐC 01%  
Lần 3: Trong vòng một (03) tháng kể từ ngày ký TTĐC 01%  
Lần 4: Trong vòng một (04) tháng kể từ ngày ký TTĐC 01%  
Lần 5: Trong vòng một (05) tháng kể từ ngày ký TTĐC 01%  
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
1 Tại thời điểm Khách hàng ký Hợp đồng mua bán sản phẩm (HĐMB). 30% Bao gồm số tiền ký Thỏa thuận đặt cọc 20%
2 Trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày ký HĐMB. 40%  
3 Thông báo nhận bàn giao sản phẩm. (**) 25% Đóng 2% phí bảo trì
4 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận. 05%  
Tổng cộng 100%  
  KHÁCH HÀNG THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC NÀY ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 1,5% 
  ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CK PTTT 02 SAU KHI KÝ HĐMB & THANH TOÁN ĐỦ GIÁ TRỊ ĐỢT 2 của HĐMB 

 

II. Phương thức thanh toán áp dụng cho các sản phẩm Thương mại dịch vụ, Cửa hàng kinh doanh (Shophouse):

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 1      
Đợt thanh toán Phương Thức Thanh Toán Số tiền/Tỷ lệ (% Giá bán SP gồm thuế GTGT) Ghi Chú
  Ngay khi ký phiếu đăng ký giữ chỗ sản phẩm 30,000,000  
Thỏa thuận đặt cọc  Đặt cọc trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ký Phiếu đăng ký giữ chỗ sản phẩm. 20% Bao gồm số tiền 30 triệu đồng
 HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỬA HÀNG KINH DOANH
1 Tại thời điểm Khách hàng ký Hợp đồng mua bán sản phẩm (HĐMB). 30% Bao gồm số tiền ký
thỏa thuận đặt cọc 20%
2 Trong vòng hai (01) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 10%  
3 Trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 10%  
4 Trong vòng hai (03) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 10%  
5 Trong vòng hai (04) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
6 Trong vòng hai (5) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
7  Trong vòng hai (6) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
8  Trong vòng hai (7) tháng kể từ ngày ký HĐMB. 05%  
9 Thông báo nhận bàn giao sản phẩm. 25% Đóng 2% phí bảo trì
10 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận. 05%  
Tổng cộng 100%  
   
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 2      
Đợt Phương Thức Thanh Toán Số tiền/Tỷ lệ (% Giá bán SP gồm thuế GTGT) Ghi Chú
  Ngay khi ký phiếu đăng ký giữ chỗ sản phẩm 30,000,000  
Thỏa thuận đặt cọc  Đặt cọc trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ký Phiếu đăng ký giữ chỗ sản phẩm 20% Bao gồm số tiền 30 triệu đồng
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỬA HÀNG KINH DOANH
1 Tại thời điểm Khách hàng ký Hợp đồng mua bán sản phẩm (HĐMB). 30% Bao gồm số tiền ký Thỏa thuận đặt cọc 20%
2 Trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày ký HĐMB. 40%  
3 Thông báo nhận bàn giao sản phẩm. (**) 25% Đóng 2% phí bảo trì
4 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận. 05%  
Tổng cộng 100%  
  KHÁCH HÀNG THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC NÀY ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 1,5% 
  ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CK PTTT 02 SAU KHI KÝ HĐMB & THANH TOÁN ĐỦ GIÁ TRỊ ĐỢT 2 của HĐMB 

 

Nhận Báo Giá
Cảm ơn Quý khách đã đăng ký thông tin. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với Quý khách.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn an toàn và sẽ không được chia sẻ.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin