0909109828

LONG AN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐỨNG 6/13 TỈNH, THÀNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của Long An tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, Long An đứng 6/13 các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 5/8 tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 5,11%; trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 1,01%; công nghiệp, xây dựng tăng 5,5%; thương mại, dịch vụ tăng 6,93%… Những con số tăng trưởng cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế của tỉnh Long An.

 
Hoạt động thương mại – dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, hàng hóa cung ứng phong phú, dồi dào với giá cả ổn định. Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung triển khai quyết liệt, thu ngân sách tăng hơn 12% so với cùng kỳ; chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả. Hoạt động tín dụng ổn định, vốn huy động tăng 8,22% so với đầu năm.

Hoạt động văn hóa xã hội được tập trung triển khai, đạt được nhiều kết quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh đó, tỉnh Long An còn tập trung, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao tốc độ tăng trưởng. Phấn đấu đến hết quý III/2022 tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt 70-75% kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Khẩn trương đẩy nhanh triển khai 03 công trình trọng điểm và các công trình thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI…/.
Nhận Báo Giá
Cảm ơn Quý khách đã đăng ký thông tin. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với Quý khách.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn an toàn và sẽ không được chia sẻ.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin